Vad är en partiell anestesi?

Till skillnad från allmänt anestesi, endast ett visst område av kroppen bedövas under partiell eller regional anestesi. I denna region, uppfattningen av smärta, känsla och ibland förmågan att röra sig elimineras med hjälp av olika procedurer. För mindre ingrepp kan enbart partiell anestesi räcka.

För större, mer omfattande procedurer kan den kombineras med generell anestesi. Beroende på ingripandet kan narkosläkaren (narkosläkaren) använda olika partiella metoder anestesi. Till exempel infiltration / yta anestesi (”Lokalbedövning”), blockering av perifer nerver (ledningsanestesi), procedurer nära ryggrad (epidural /epiduralanestesi, ryggradsbedövning eller kombinerade ingrepp) eller intravenös regional anestesi.

Orsaker till partiell anestesi

Partiell anestesi används för behandling av smärta under och efter operationen eller i obstetrik. I synnerhet blir det allt viktigare i smärta terapi under och efter operationen. Orsaker till partiell anestesi är till exempel operationer som inte nödvändigtvis behöver utföras under generell anestesi, patientens avstötning av generell anestesi eller en hög risk under operationen hos patienter med allvarliga redan existerande tillstånd.

Om operationer utförs som kräver patientens samarbete under proceduren, är också partiell anestesi nödvändig, eftersom medvetenhet och, om nödvändigt, rörlighet bibehålls. För patienter som inte fastar är lokal eller regional anestesi också att föredra, eftersom det skyddande reflex bevaras (hosta reflex etc.). Således risken för mage innehåll rinnande tillbaka och komma in i luftstrupen /lunga (aspiration) är mycket lägre.

Om proceduren är omfattande, t.ex. efter en allvarlig trafikolycka med flera skador, generell anestesi kan inte undvikas. Hos alkoholister finns det vissa fördelar med partiell anestesi på grund av den ökade risken för komplikationer och förändrad metabolism. Det är också möjligt att kombinera allmän och partiell anestesi. Även hos äldre patienter är partiell anestesi ibland mer fördelaktigt och förknippas med betydligt färre efterverkningar. Mer om detta på vår sida under: Anestesi hos äldre De enskilda stadierna av anestesi och tillhörande risker finns under Anestesistadier