Muskel ryckningar

Beskrivning

Muscle ryckningar är en plötslig sammandragning av musklerna som sker utan medveten kontroll (ofrivillig). I teknisk terminologi kallas detta myokloni. Alla muskelgrupper i kroppen kan påverkas.

Ofta a ryckningar av benen när du somnar eller ryckar i ögonmusklerna. Hur stark muskeln ryckningar kan vara helt annorlunda. Orsakerna till muskelryckningar varierar också. I de flesta fall är dock orsaken ofarlig. I sällsynta fall kan dock allvarliga, vanligtvis neurologiska, sjukdomar ligga bakom det.

Orsaker till muskelryckningar

Muskelryckningar resulterar i en sammandragning av musklerna som inte medvetet kan kontrolleras. Detta kan förekomma i alla muskelgrupper i kroppen. Orsakerna är mycket olika.

Först och främst bör du veta att muskelryckningar i de flesta fall inte är farliga. Speciellt muskelryckningar innan de somnar är vanligtvis ofarliga. Men om muskelsvängningar sker permanent, bör du konsultera en läkare.

Förutom psykologiska orsaker som mental belastning eller stress, brist på magnesium kan också orsaka muskelsvängningar. Vissa läkemedel kan också utlösa muskelryckningar som biverkningar. Naturligtvis är muskelryckningar också möjliga efter konsumtion av alkohol eller droger.

Ibland spelar också bakterieinfektioner eller virussjukdomar en roll. På samma sätt kan hypoglykemi också vara utlösaren för muskelryckningar. Muskelryckningar måste dock alltid övervägas i samband med neurologiska sjukdomar som tics or Tourettes syndrom.

Epilepsi kan också känna sig själv genom muskelryckningar. Detta gäller även sjukdomar som multipel skleros eller Parkinsons sjukdom. Även hos diabetiker, skador på nerver som en del av polyneuropati kan orsaka muskelryckningar.

Sist men inte minst, orsaken till muskelryckningar finns direkt i hjärna, t.ex. i fallet med a hjärna tumör eller inflammation i hjärnan. (Ändå bör det noteras att muskelryckningar är absolut ofarliga i de flesta fall. Det är dock tillrådligt att konsultera en läkare för att utesluta hotande sjukdomar.

Ändå bör det noteras att muskelryckningar är absolut ofarliga i de flesta fall. Det är dock tillrådligt att konsultera en läkare för att utesluta hotande sjukdomar. Även om muskelryckningar vanligtvis är ofarliga kan de också vara en indikation på epilepsi.

I fallet med epilepsi, en funktionell störning i hjärna orsakar upprepade gånger en patologisk spridning av excitation i vissa nervcell områden i CNS. Denna felaktiga excitation av vissa regioner i hjärnan leder till okontrollerbara kramperliknande muskelträckningar. Dessa är vanligtvis det klassiska ledande symptomet på epilepsi.

Detta är också känt som en epileptiskt anfall eller kramper. Förutom ett generaliserat anfall görs en åtskillnad mellan fokala anfall. Här är den patologiska spridningen av spänning begränsad till ett mindre område av hjärnan.

I ett fokalbeslag påverkas ofta bara en muskelgrupp, t.ex. i ansiktet eller bara i handen. Multipel skleros kan också manifestera sig genom muskelryckningar. Men dessa inträffar vanligtvis i det sena stadiet av sjukdomen.

In multipel skleros, nervcellernas myelinmantlar förstörs under en autoimmun sjukdom. Men en intakt myelinskidan är en förutsättning för överföring av en excitation. Detta leder till neurologiska underskott.

De typiska symptomen vid diagnos är synstörningar, som synnerv påverkas vanligtvis. Men sensoriska störningar och förlamning kan också uppstå. Muskelryckningar är inte typiska för sjukdomen i ett tidigt skede.

Om det finns en okontrollerbar ryckning i musklerna är detta initialt skrämmande för de flesta av de drabbade. Orsakerna är dock ofta ofarliga. Speciellt en ryckning av ögonlock är ofta relaterad till stress.

Mental stress som ilska på jobbet eller i relationer kan också utlösa ofrivilliga muskler sammandragningar. Detta kan förklaras av det faktum att under stress eller psykisk belastning balansera mellan excitatoriska och hämmande impulser i det centrala nervsystemet är ofta inte helt intakt. Om denna svåra kontroll inte är korrekt dominerar ibland excitatoriska impulser och leder till muskelsammandragning.

Symtomen avtar dock vanligtvis med tiden.En muskelryckning kan också förekomma hos friska människor och anses vanligtvis vara ofarlig. Speciellt efter sport är muskelryckningar i extremiteterna inte ovanliga, särskilt efter en intensiv träningspass. I de flesta fall indikerar muskelryckningar efter sport Överträning.

Detta har i allmänhet inget sjukdomsvärde. Det kan dock också saknas magnesium or kalcium bakom det, eftersom kroppen tappar vatten och blod salter (elektrolyter) med svett under sporten. Hashimoto tyreoidit är en kronisk autoimmun sköldkörtelsjukdom som kan leda till hypotyreos.

Symtomen på sjukdomen kan vara mycket olika. Mestadels dock kronisk trötthet och slöhet är i förgrunden. Viktökning, frekvent frysning, håravfall och matsmältningsbesvär rapporteras också oftare.

Ibland en kort fas av hypertyreos inträffar i början av sjukdomen. Detta kännetecknas av snabb hjärtslag, högt blodtryck, ökad svettning och ångest. Under denna fas av sjukdomen kan muskelsvängningar också förekomma.

I princip bör det dock noteras att muskelryckningar inte är ett klassiskt symptom på Hashimotos sjukdom. I fallet med en hernierad skiva bryter den inre gelatinösa kärnan igenom den yttre fibrösa ringen på skivan och kan därmed pressa på angränsande nervstrukturer. Symtomen är mångfaldiga och beror på var herniated skivan uppstod, hur stor den är och vilken nerver eller nervrötter irriteras av det.

Ibland inträffar bara en muskelryckning. I andra fall klagar patienten på en stickande känsla i huden (känslighetsstörning). I svåra fall kan de drabbade musklerna till och med vara förlamade.