Mineralkortikoider

Bildande av mineralkortikoider: bland hormoner syntetiserade i zona glomerulosa är aldosteron och kortikosteron. Produktionen för produktion av dessa hormoner is kolesterol via pregnenolon och progesteron. Genom ytterligare enzymatiska förändringar (hydroxylering, oxidation) produceras slutligen mineralsk kortikosteroider.

Det bildade kortikosteronet omvandlas till aldosteron. Receptorn är belägen intracellulärt, det finns inget specifikt transportprotein i blod. Reglering av mineralkortikosteroider: Aldosteronfrisättning bestäms av blod tryck och blodvolym via angiotensin 2 och genom att blod nivåer av natrium och kalium.

Angiotensin II är ett vävnadshormon (peptidhormon) som frigörs i renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Detta system tjänar till att reglera blodtryck samt vatten och elektrolyt balansera. Låg blodvolym och låg blodtryck, hög kalium och låg natrium har en positiv effekt på aldosteronkoncentrationen.

Dessutom hypofysen ACTH och beta-adrenerga ämnen (adrenalin, noradrenalin) stimulera frisättningen av aldosteron. Detta hämmas av peptidhormonet atriopeptin i förmaket och dopamin. Hormonet aldosteron som en representant för mineralen kortikoider är ansvarig för vätskan, natrium, kalium och syrabas balansera. Det har en ökande effekt på blodvolym och blodtryck.