Lågt blodtryck och yrsel

Beskrivning

Vem vet inte det? Frekvent yrsel i de mest ogynnsamma situationerna kan vara obehaglig och potentiellt farlig. Yrsel uppstår dock inte bara då, utan till exempel efter att ha gått upp snabbt.

Orsakerna till detta är många och varierande och kan inte alltid identifieras tydligt. Den verkliga orsaken kan också maskeras av andra symtom. Men låg blod tryck är en vanlig orsak. Om möjligt, låg blod trycket bör klargöras och behandlas. Terapin innehåller många alternativ och sträcker sig från konservativ, läkemedelsfri terapi till stödjande åtgärder som kompressionstrumpor och läkemedelsbehandling.

Varför orsakar lågt blodtryck yrsel?

En låg blod tryck leder inte nödvändigtvis till yrsel. Yrsel kan också orsakas av andra sjukdomar. Också låg blodtryck anses inte vara en sjukdom i många länder.

Men låg blodtryck är ofta förknippad med yrsel. Grovt sett beror detta på det faktum att hjärna och andra viktiga organ får inte tillräckligt med syre under en kort men ibland längre tid. Orsakerna till låg blodtryck är mångfaldiga och sträcker sig från fysisk inaktivitet, hormonella orsaker eller infektioner till otillräcklig pumpkapacitet hjärta eller vegetativa orsaker på grund av skador på kroppens egna receptorer.

I alla fall dock blodet fartyg pumpa inte tillräckligt med blod i det drabbade organet ( hjärna). Som ett resultat är cellerna underlevererade ett tag, men de har ett stort syrebehov och är mycket känsliga för ett underutbud, vilket innebär att de inte är helt funktionella på kort tid. Ändå kan lågt blodtryck ha positiva effekter på kroppen och kan vara ett tecken på en hälsosam, aktiv livsstil.

Vilka medföljande symtom uppträder fortfarande ofta?

Förmodligen de vanligaste samtidiga symtomen på snabbt förekommande yrsel orsakad av lågt blodtryck är i fallet med takykardi, detta kan förklaras av ett försök från kroppen att kompensera. De andra symtomen orsakas också av ett underskott av syre. Dessutom koncentrationsproblem, en känsla av täthet i bröst, en deprimerad grundstämning, ringningar i öronen eller till och med nedsatt aptit och en hög grad av irritabilitet kan också uppstå.

  • Takykardi,
  • Andnöd,
  • Kort medvetslöshet
  • Huvudvärk,
  • Visuella problem,
  • Gängosäkerhet,
  • Blekhet och trötthet.

En snabb puls, även känd som takykardi i den tekniska jargongen, är ett typiskt åtföljande symptom som uppstår när blodtrycket är lågt. Lågt blodtryck föregår den snabba pulsen. Anledningen till denna snabba puls är att kroppen försöker upprätthålla blodtillförseln till organen som kompensation för lågt blodtryck.

När lågt blodtryck uppträder snabbt kallas det vanligtvis blodmättnad i det mindre fartyg av människokroppen. Detta innebär att endast en liten mängd blod rinner tillbaka till hjärta och en stor del av blodet kan inte pumpas genom hjärtat eftersom det är i kärlsystemet genom den plötsligt utvidgade arteriella fartyg. För att förse de vitala organen med syre måste dock hjärta stimuleras att slå eller pulsa snabbare.

Som ett resultat flyter blodet från hjärtat in i aortan ökar delvis och en större mängd blod och därmed syre är tillgängligt. Beroende på graden av lågt blodtryck eller dess värden kan pulsen nå en frekvens på upp till 200 slag per minut. Illamående är också ett vanligt symptom på lågt blodtryck.

Illamående uppträder vanligtvis i samband med huvudvärk, synstörningar, svaghet eller yrsel. De illamående kan begränsas till ett kort ögonblick. Men illamående i samband med lågt blodtryck kan också få dig att känna dig dålig i flera minuter eller till och med kräkas.

Orsaken till illamående som uppstår beror också på minskat blodflöde till hjärna. Här spelar underutbudet av syre huvudrollen. Hjärncellerna är mycket känsliga för en minskad syretillförsel.

Om det saknas syre för deras energiproduktion kan det mycket snabbt leda till en tillfällig förlust av en del av deras funktion, vilket är anledningen till att ett minskat blodflöde leder till att hjärncellerna misslyckas. Trötthet är också ett vanligt symptom associerat med lågt blodtryck. I de flesta fall måste lågt blodtryck bibehållas under en längre period än några timmar eller några dagar. Trötthet förekommer dock inte hos alla personer med långvarigt lågt blodtryck.

Det är också möjligt att det bara visas oregelbundet. Orsakerna till trötthet kan fortfarande vara mer varierade än lågt blodtryck ensamt. Förklaringen till låg blodtrycksutmattning är dock också att det leder till ett underutbud av hjärnan och organen.

Till exempel är drabbade personer trötta direkt efter att de har gått upp eller måste vila flera gånger om dagen. Deras prestationer minskar också avsevärt och de är inte lika motståndskraftiga som friska personer. Dessutom är trötthet ofta förknippat med minskad koncentration och sämre reaktioner.

Om trötthet kvarstår länge och inte kan förklaras, bör en läkare konsulteras för att klargöra möjliga allvarliga orsaker. Huvudvärk är ett ofta observerat symptom i samband med lågt blodtryck. Huvudvärk kan manifestera sig på många sätt och kan bestå under en kort eller lång tid.

Detta beror också på om det låga blodtrycket är kort eller långt. Återigen kan huvudvärken ha andra orsaker. Förklaringen till huvudvärk är, som med de andra symtomen, minskat blodflöde till hjärnan, vilket i slutändan leder till ett underskott av syre till hjärncellerna.

De terapeutiska alternativen för lågt blodtryck och tillhörande yrsel är mycket olika och sträcker sig från konservativ, läkemedelsfri behandling till stödjande åtgärder som kompressionstrumpor och läkemedelsbehandling. Konservativ terapi inkluderar till exempel en förändring av livsstilen. Mer uppmärksamhet kan ägnas åt sportaktiviteter och att byta till uthållighet sporter.

Viloperioder när du står upp eller alternerar bad anses också vara till hjälp. Du bör också dricka tillräckligt med vätska och ta in salt. Koffein kan också stimulera cirkulationen. Om allt detta inte är till hjälp kan en läkemedelsbehandling övervägas. Så snart det låga blodtrycket behandlas väl för första gången uppträder vanligtvis yrsel inte längre.