Korrigeringspolicy

Vi åtar oss att göra korrigeringar eller lägga till förtydliganden i det ursprungliga innehållet som erbjuds på denna webbplats om det anses nödvändigt.

I sådana fall anstränger vi oss för att vidta snabba åtgärder för att redigera även mindre fel som stavnings- eller grammatikfel eller för att göra stilförändringar. Eftersom den senare typen av ändring inte innebär en ändring av innehållets innebörd uppdateras sådana ändringar på webbplatsen utan föregående meddelande. I de fall fel identifierades som är väsentliga för innehållet till hands, kommer vi att uppdatera innehållet och notera korrigeringarna.

Denna korrigeringspolicy gäller för allt originalinnehåll på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, enskilda ämnesfokuserade artiklar, nyhetsartiklar eller ursprungliga medicinska referenser. Eventuella korrigeringar av licensierat eller tredje parts innehåll ligger under utgivarens ansvar.

Om du tror att du har hittat ett fel i något av vårt innehåll, berätta för oss genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt redaktionsteam med hjälp av länken "kontakta oss" i sidfottsektionen längst ner på webbplatsen.