Katekolaminer

Beskrivning

Katekolaminerna eller katekolaminerna tillhör gruppen hormoner med androgena effekter på kardiovaskulära systemet. Katekolaminerna är så kallade sympatomimetiska läkemedel, antingen producerade av kroppen eller artificiellt syntetiserade ämnen, och verkar på alfa- och beta-receptorerna. Bland katekolaminerna är

  • Adrenalin
  • noradrenalin
  • dopamin
  • Isoprenalin (läkemedelssubstans)
  • Dobutamin (läkemedelssubstans)
  • Dopeaxamin (läkemedelssubstans)

Biosyntesen av katekolamin äger rum i binjure och nervsystemet.

Först omvandlas aminosyran tyrosin till levodopa med hjälp av enzymet tyrosinhydroxylas. Dopa omvandlas sedan till dopamin med hjälp av aminosyradekarboxylas. I nästa steg, dopamin omvandlas till noradrenalin av dopaminhydroxylaset.

I det sista steget omvandlar noradrenalin-N-metyltransferas det till adrenalin. Katekolaminerna bryts ner av renalaset. Katekolaminer används som läkemedel i form av adrenalin, noradrenalin och dobutamin.

Katekolaminer används uteslutande i nödfallsmedicin vid hjärt- och lungsjukdomar återupplivning, allergiska överreaktioner och chock. De administreras vanligtvis intravenöst. Överdosering (fel doseringsform) kan leda till hjärta attacker eller hjärnblödningar. Katekolaminer inkluderar adrenalin (adrenalin) och noradrenalin (noradrenalin), som kallas stress hormoner.