Hyperhomocysteinemi: Mikronäringsbehandling

Inom ramen för mikronäringsmedicin (vitala ämnen) används följande vitala ämnen (mikronäringsämnen) som stödjande terapi.

  • Vitamin B12
  • Vitamin B6
  • Folsyra

Ovanstående rekommendationer om viktiga ämnen skapades med hjälp av medicinska experter. Alla uttalanden stöds av vetenskapliga studier med höga bevisnivåer. För en terapi rekommendation användes endast kliniska studier med högsta bevis (grad 1a / 1b och 2a / 2b), vilket på grund av deras höga betydelse bevisar terapirekommendationen.