Bisköldkörtel

Synonymer i vidare bemärkelse Medicinsk: Glandula parathyroidea Beischilddrüsen Epitelkroppar Anatomi Bisköldkörtlarna representerar fyra lentiklar i storlek som väger cirka 40 mg. De ligger bakom sköldkörteln. Vanligtvis är två av dem belägna vid sköldkörtellobens övre ände (pol), medan de andra två är placerade vid den nedre polen. … Bisköldkörtel

Sjukdomar i bisköldkörteln Bisköldkörtel

Bisköldkörtelns sjukdomar Bisköldkörteln är avgörande för överlevnad; en fullständig frånvaro (agenesi) är inte förenlig med livet. Oavsiktlig avlägsnande eller skada av epitelkroppar under sköldkörteloperation eller hypoparatyreoidism kan få allvarliga konsekvenser: Sänkning av kalciumnivåer i blodet leder till hypokalcemi, vilket manifesteras av anfall och allmän överexcitabilitet av ... Sjukdomar i bisköldkörteln Bisköldkörtel

Sköldkörtelvärden

Inledning Sköldkörteln är ett ca 20-60 gram lätt organ som ligger under struphuvudet och omger matstrupen och kärlen som försörjer huvudet. Trots sin ringa storlek på endast 3x2x11 cm i genomsnitt har sköldkörteln en viktig roll i kroppen. Sköldkörteln utsöndrar hormonerna T3 och T4, ... Sköldkörtelvärden