fosfolipas

Vad är fosfolipas? Fosfolipas är ett enzym som delar fettsyror från fosfolipider. Den mer exakta klassificeringen delas in i fyra huvudgrupper. Förutom fosfolipider kan andra lipofila (fettälskande) ämnen delas upp av enzymet. Enzymet tillhör gruppen hydrolaser. Det betyder att en molekyl vatten konsumeras under processen ... fosfolipas

Alfa-amylas

Vad är alfa-amylas Alpha Amylas är ett enzym i matsmältningskanalen, som produceras av många levande organismer-inklusive människor. Enzymer är i allmänhet molekyler som fungerar som katalysatorer för biokemiska reaktioner, dvs de påskyndar metaboliska och omvandlingsprocesser som skulle ske spontant och mycket långsamt utan ett enzym. Som de flesta enzymer ... Alfa-amylas

Kollagenas

Vad är ett kollagenas? Ett kollagenas är ett enzym som kan dela kollagen. Eftersom kollagenaser delar upp bindningar tillhör de gruppen proteaser. Liksom vilket enzym som helst består kollagenas av aminosyror som är sammanbundna. Dessa aminosyrakedjor är vikta och har slutligen alltid en specifik funktion. Kollagenas uppgift är att ... Kollagenas