Mjukinflammation

Definition Splenisk inflammation är en inflammation i mjältvävnaden. Orsakerna till inflammationen kan vara mycket olika. Det finns många infektionssjukdomar där mjälten också påverkas. Eftersom mjälten bidrar till kroppens immunförsvar, ökar dess aktivitet ofta vid systemiska infektionssjukdomar. Det reagerar på inflammationen och ... Mjukinflammation

Hur stöder man funktionen? | Vilka funktioner har mjälten?

Hur stödjer man funktionen? Om nya symtom som anemi, en koagulationsstörning eller en påtagligt förstorad, tryckvärk mjälte blir märkbara, bör alltid husläkaren konsulteras och en exakt diagnos och vid behov behandling av den underliggande sjukdomen utföras. Om det finns en irriterad eller inflammerad mjälte, finns det ... Hur stöder man funktionen? | Vilka funktioner har mjälten?

Miltinfarkt

Vad är en mjältinfarkt? Vid mjältinfarkt orsakar en blodpropp en (delvis) blockering av mjälts huvudartär, den så kallade lienartären eller en av dess grenar. Syre- och näringstillförseln garanteras inte längre på grund av det blockerade kärlet. Beroende på var fartyget är blockerat resulterar detta ... Miltinfarkt

Prognosen | Miltinfarkt

Prognosen En mjältinfarkt är baserad på en cirkulationsstörning i vävnaden och sker vanligtvis inom några minuter. Lokaliseringen av infarkt och tillhörande celldöd bidrar väsentligt till prognosen. I små infarktområden kan mjälten vanligtvis fortsätta göra sitt arbete. Men orsaken till infarkt ... Prognosen | Miltinfarkt