Mitralventil

Mitralventilens anatomi Mitralventilen eller bicuspidventilen är en av hjärtans fyra ventiler och ligger mellan vänster kammare och vänstra förmaket. Namnet mitralventil härrör från dess utseende. Det liknar en biskops gerning och fick därför sitt namn efter det. Det tillhör seglet ... Mitralventil

Hjärtans funktion

Synonymer Hjärtljud, hjärttecken, hjärtfrekvens, medicinsk: Cor Inledning Hjärtat säkerställer blodcirkulationen i hela kroppen genom konstant sammandragning och avslappning, så att all Oragne tillförs syre och näringsämnen och sönderdelningsprodukter avlägsnas. Hjärtans pumpverkan sker i flera faser. Hjärtaktion För att ... Hjärtans funktion

Exciteringssystem och ledningssystem | Hjärtans funktion

Excitationsbildning och ledningssystem Hjärtets/hjärtfunktionens arbete triggas och styrs av elektriska impulser, vilket innebär att impulserna skapas någonstans och förs vidare. Dessa två funktioner utförs av excitations- och ledningssystemet. Sinusnoden (Nodus sinuatrialis) är ursprunget till de elektriska impulserna. Den … Exciteringssystem och ledningssystem | Hjärtans funktion

Hjärtets Foramen ovale

Definition - Vad är Foramen ovale? Hjärtat består av två förmak och två kammare, som normalt är separerade från varandra. Foramen ovale representerar dock en öppning, som får blod att passera från höger förmak till vänster förmak hos fostret. Normalt skulle blod passera från höger förmak till ... Hjärtets Foramen ovale

Vilken roll spelar Foramen ovale hos barnet | Hjärtets Foramen ovale

Vilken roll spelar Foramen ovale i barnet Efter födseln och som ett resultat av ett barns första andetag sker en förändring av trycket i lungorna och hjärtat. Blodet passerar inte längre genom Foramen ovale, utan passerar genom den naturliga lung- och kroppscirkulationen. Foramen ovale är därför ... Vilken roll spelar Foramen ovale hos barnet | Hjärtets Foramen ovale

Kräver en foramen ovale blodförtunnning? | Hjärtets Foramen ovale

Kräver en Foramen ovale blodförtunnning? När det gäller en öppen Foramen ovale är det inte nödvändigtvis nödvändigt att använda blodförtunnande läkemedel. Thrombi kan passera genom Foramen ovale, varför Foramen ovale indirekt ökar sannolikheten för en möjlig stroke i hjärnan eller ytterligare embolier inom den stora cirkulationen. … Kräver en foramen ovale blodförtunnning? | Hjärtets Foramen ovale

Vänster kammare

Synonym: Ventriculus sinister, vänster kammare Definition Vänster kammare, som en del av den ”stora” eller kroppens cirkulation, ligger nedströms vänster förmak (atrium sinistrum) och pumpar det syrerika blodet friskt från lungorna in i aorta och därmed in i kroppens cirkulation, där den förser alla viktiga strukturer med syre. Anatomi kvar ... Vänster kammare