Kapillär

Definition När vi pratar om kapillärer (hårkärl) menar vi vanligtvis blodkapillärerna, även om vi inte får glömma att det också finns lymfkapillärer. Blodkapillärer är en av tre typer av kärl som kan särskiljas hos människor. Det finns artärerna som transporterar blodet bort från hjärtat och venerna ... Kapillär

Kapillärernas funktioner | Kapillär

Kapillärernas funktioner Kapillärernas funktion är huvudsakligen massöverföring. Beroende på var kapillärnätverket ligger, utbyts näringsämnen, syre och metaboliska slutprodukter mellan blodomloppet och vävnaden. Näringsämnen levereras till vävnaden, avfallsprodukter absorberas och förs bort. Beroende på syrebehovet för en viss ... Kapillärernas funktioner | Kapillär

endotel

Endotelet är ett skikt av enkla lager av platta celler som kantar alla kärl och representerar därmed en viktig barriär mellan intravaskulärt och extravaskulärt utrymme (som utrymmet inuti och utanför blodkärlen). Struktur Endotelet bildar det innersta cellskiktet i intima, det inre skiktet i treskiktsväggstrukturen i en artär. … endotel

Fel | Endotel

Störningar Olika riskfaktorer som arteriell hypertoni, ökade kolesterolnivåer och särskilt nikotinkonsumtion förändrar funktionen hos det intakta endotelet allvarligt. Man talar då om en endotel dysfunktion. Till exempel kan oxidativ stress förändra kväveoxidmekanismen och mycket giftiga metaboliter bildas som kan skada endotelet. Endotelskador är ... Fel | Endotel

Lymfa

Definition Lymfan (lat. Lympha = klart vatten) är en vattnig ljusgul vätska som finns i lymfkärlen. Lymfen är en vävnadsvätska som pressas ut ur blodkärlen. De många enskilda lymfkärlen och lymfkörtlarna kallas tillsammans lymfsystemet och är tillsammans med blodomloppet ... Lymfa