kollagen

Design och funktion Kollagen är ett protein som som strukturprotein utgör en betydande andel av bindväv och stödjande vävnad. Det finns därför i de flesta organ i vår kropp. Kollagen tillhör fiberproteinerna och har en specifik anatomisk struktur så att det bildar ett stabilt protein. Kollagenmolekylen har ... kollagen

Hydrolysat | Kollagen

Hydrolysat Hydrolysat är produkter som härrör från splittring av proteiner eller albumin. Hydrolysat kan också erhållas från kollagen genom enzymatisk klyvning (hydrolys). Dessa kollagenproteiner erhålls företrädesvis från kollagen av typ 1 och används som kosttillskott. De innehåller en hög andel korta aminosyrakedjor (peptider) och är mycket lika ... Hydrolysat | Kollagen

Bindvävnad i bröstet

Inledning Det kvinnliga bröstet består av varierande mängder fettvävnad och bindväv, liksom den funktionella bröstkörteln med dess kanaler. Bröstets bindväv bildar grundstrukturen och ger formen. Under livets gång får bröstet betydelse, särskilt i estetiska termer. Hos kvinnor är… Bindvävnad i bröstet