Test av hämning av dexametason | Dexametason

Dexametasonhämningstest Det så kallade dexametasonhämningstestet är ett provokationstest. I en frisk organism styrs produktionstakten av binjurebarken och därmed koncentrationen av glukokortikoider (t.ex. kortisol) av en reglerande krets mellan hypofysen och binjurebarken. Vid höga kortisolkoncentrationer producerar produktionen av ett hormon av ... Test av hämning av dexametason | Dexametason

Interaktion | Dexametason

Interaktion Dexametason kan öka utsöndringen av kalium och därmed öka effekten av vissa vattentabletter (diuretika). Detta kan vara farligt om kaliumhalten sjunker för lågt, eftersom detta kan leda till hjärtarytmi. Dexametason hämmar blodsockersänkande effekt av läkemedel som används för att behandla diabetes mellitus och blodförtunnare. Några antiepileptika ... Interaktion | Dexametason

Dexametason

Dexametason är en artificiellt producerad aktiv substans som tillhör gruppen glukokortikoider. I människokroppen produceras naturliga glukokortikoider (hormoner) i binjurebarken och uppfyller en mängd olika regleringsuppgifter. Den syntetiska glukokortikoid dexametason har en hämmande effekt på inflammation och immunsystemet. Jämfört med hormonerna som produceras i binjurarna ... Dexametason

Pris | Dexametason

Pris 10 tabletter dexametason med en dos på 8 mg per tablett kostar knappt 22 euro. Dexametason finns dock endast på recept. Om ett kontantrecept lämnas in debiteras 5 euro per recept. Det finns många olika doser (0.5 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg) och förpackningsstorlekar. … Pris | Dexametason

Dermatop®

Inledning Läkemedlet Dermatop® säljs främst som en salva, kräm eller hudlotion, det innehåller den aktiva ingrediensen prednicarbat. Prednikarbat tillhör gruppen artificiellt producerade glukokortikoider (steroidhormoner) vars naturliga mellanprodukter bildas i binjurebarken (t.ex. kortisol). Dermatop® har starka antiinflammatoriska, immunsuppressiva, anti-pruritiska och antiallergiska effekter. Det används vanligtvis ... Dermatop®

Biverkningar av Dermatop | Dermatop®

Biverkningar av Dermatop Till skillnad från andra läkemedel som används för behandling av inflammatoriska hudsjukdomar kännetecknas Dermatop® av ett nästan optimalt förhållande mellan önskade effekter och möjliga biverkningar. Vid korttidsanvändning uppstår oönskade läkemedelseffekter extremt sällan. En av de vanligaste biverkningarna är bränningen av ... Biverkningar av Dermatop | Dermatop®

Decortin®

Inledning Det läkemedel som är känt under handelsnamnet “Decortin®” innehåller den aktiva ingrediensen prednisolon. Decortin® är därför en syntetiskt producerad glukokortikoid, dvs ett hormon som i människokroppen faktiskt produceras i binjurebarken. Glukokortikoider tillhör i sin tur gruppen steroidhormoner. Deras produktion är baserad på en kolesterolmolekyl, ... Decortin®

Volon A.

Synonym Triamcinolonacetonid Volon® A är ett läkemedel som tillhör gruppen glukokortikoid. Glukokortikoider har egenskapen att motverka inflammation och allergier och minska kroppens immunsvar. På grund av dessa tre egenskaper hos Volon® A kan den användas vid en mängd olika sjukdomar. Ansökan sträcker sig från inflammatoriska hudsjukdomar till reumatiska sjukdomar ... Volon A.