Patch Test (Allergitest): Procedur och betydelse

Vad är ett epikutant test? Det epikutana testet är ett hudtest för diagnos av kontaktallergier (allergisk kontakteksem eller allergisk kontaktdermatit). De orsakas av långvarig direkt hudkontakt med det utlösande ämnet (allergen, t.ex. nickelhaltigt halsband). Eftersom den allergiska reaktionen inträffar med en tidsfördröjning talar läkare om en sen typ... Patch Test (Allergitest): Procedur och betydelse

Blodtrycksvärden: Vilka värden är normala?

Blodtrycksmätning: värden och vad de betyder När blodtrycket ändras, ökas eller minskas vanligtvis de systoliska (övre) och diastoliska (nedre) värdena samtidigt. I vissa fall avviker dock endast en av de två värdena från normen. Till exempel kan ett förhöjt diastoliskt blodtryck vara resultatet av en underaktiv sköldkörtel ... Blodtrycksvärden: Vilka värden är normala?

MRT (kontrastmedel): Fördelar och risker

När är ett MRT-kontrastmedel nödvändigt? En MR utan kontrastmedel är i stort sett riskfri, men räcker inte för alla frågor. Närhelst tvivelaktig vävnad visas i liknande nyanser av grått, är det meningsfullt att använda ett kontrastmedel. Detta är till exempel fallet när man undersöker misstänkta härdar i mjälten, bukspottkörteln eller ... MRT (kontrastmedel): Fördelar och risker

Magendoskopi med anestesi

Gastroskopi i lokalbedövning Om gastroskopin görs utan narkos får du vanligtvis en lugnande medicin några timmar före undersökningen. En speciell spray används sedan för att lätt bedöva svalget strax före gastroskopin så att ingen gag-reflex utlöses när slangen sätts in. Annan anestesi än... Magendoskopi med anestesi

Elektronisk patientjournal

Vad är den elektroniska patientjournalen? Den elektroniska patientjournalen (ePA) är ett slags digitalt kartotek som kan fyllas med all hälsorelaterad data. Detta inkluderar diagnoser, behandlingar, läkarbrev, ordinerade mediciner och vaccinationer. Den digitala lagringen gör att du när som helst kan se dina hälsodata själv. Men med ditt samtycke... Elektronisk patientjournal

ERCP: Definition, skäl och process

Vad är ERCP? ERCP är en radiologisk undersökning där läkaren kan spåra håligheterna i gallgångarna, gallblåsan (grekiska cholé = galla) och bukspottkörtelns kanaler (grekiska pán = alla, kréas = kött) tillbaka till deras ursprung mot den normala riktningen av flödet (retrograd) och utvärdera dem. Att göra … ERCP: Definition, skäl och process

Friskvårdskontroller: När ditt barn ska träffa läkaren

Vad är U-prov? U-undersökningar är olika förebyggande undersökningar för barn. Syftet med förebyggande kontroller är att tidigt upptäcka olika sjukdomar och utvecklingsstörningar som kan botas eller åtminstone lindras genom tidig behandling. För detta ändamål undersöker läkaren barnet vid bestämda tider med hjälp av olika tester. Resultaten och fynden av … Friskvårdskontroller: När ditt barn ska träffa läkaren