Cordarex

Synonymer Aktiv substans: amiodaron Introduktion Enligt Vaughan-Williams tillhör Cordarex® gruppen i klass III-antiarrytmika (kaliumkanalblockerare) och används för hjärtarytmi. Hjärtans elektriska verkan genereras i sinusnoden (belägen vid förmaken) genom öppning och stängning av vissa kanaler på hjärtcellerna ... Cordarex

Kontraindikationer | Cordarex

Kontraindikationer Cordarex® är kontraindicerat vid för långsam hjärtslag (sinusbradykardi), störningar i överföring av excitation (AV -block) och kaliumbrist (hypokalemi). Läkemedelsinteraktioner Läkemedelsinteraktioner kan uppstå vid samtidig administrering av betablockerare, acetylsalicylsyra (ASS 100, Aspirin®), statiner, fenytoin och fenprocoumon. Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas med ... Kontraindikationer | Cordarex

Amiodaron

Synonymer i vidare bemärkelse Aktiv substans: amiodaronhydroklorid Antiarytmika, åtgärdsnamn: Cordarex® Amiogamma® Aminohexal® Cordarex® Amiogamma® Aminohexal® Cordarex® Amiogamma® Aminohexal® Den aktiva ingrediensen amiodaron används vid behandling av hjärtarytmier och läkemedlet är klassificerat som ett klass III antiarytmiskt läkemedel. Amiodaron kan användas för att hjälpa till vid störningar av överföring ... Amiodaron