Fibromyalgi: Förebyggande

Att förebygga fibromyalgimåste uppmärksamhet ägnas åt att minska individen riskfaktorer.

Beteendemässiga riskfaktorer

 • Konsumtion av stimulantia
  • Tobak (rökning)
 • Fysisk aktivitet
  • Fysisk inaktivitet
 • Psykosocial situation
  • Känslomässig stress
  • Stress på arbetsplatsen
 • Övervikt (BMI ≥ 25; fetma).