Blodprov

Beskrivning

För läkaren är det en del av det dagliga arbetet, för patienten kan det ge svett i pannan: a blod testa. Det är ofta en del av det grundläggande programmet för medicinsk aktivitet. Men varför utförs ett blodprov så ofta och vid så många olika tillfällen?

Vad är dolt bakom blod test? När bestäms vilket blodvärde och vilka slutsatser kan läkaren dra av det? Följande artikel är avsedd att ge några svar på dessa frågor.

Händelser

Anledningarna till en blod testet kan vara många och varierat. I vissa fall bestäms blodvärden för att diagnostisera en sjukdom. Vanliga orsaker till diagnostiska blodprov är misstänkta infektioner, sköldkörteldysfunktion, njure, Levern och metaboliska sjukdomar eller misstänkta förändringar i blodvärde, dvs i blodkropparna. Blodprov fortsätter att genomföras under dessa sjukdomar för att övervaka deras utveckling och svar på terapeutiska åtgärder. Uppföljningsundersökningar är också särskilt viktiga när man tar vissa läkemedel, vars koncentration i blodet måste hållas inom smala gränser så att de fungerar, men orsakar så få allvarliga biverkningar som möjligt.

Blodprov under graviditeten

Graviditet representerar en speciell situation för kroppen, eftersom förändringar i de mest olika kroppsprocesserna inträffar. Det är därför inte förvånande att blodvärden kan förändras. För vissa blodvärden, avvikelser från det normala intervallet under graviditet är känd.

Läkaren måste därför ta hänsyn till dessa vid tolkning av blodresultat. Exempel är förändringar i antalet vita blod celler, kalcium koncentration, blodlipider och koagulationsvärden. Vissa blodprov kan vara mer vettiga under graviditet.

Dessa inkluderar att undersöka blodvärde för att upptäcka brist på rött blodpigment (hemoglobin) och röda blodkroppar (erytrocyter). En sådan situation, känd som anemi, uppstår ofta under graviditeten på grund av en järnbrist. För att avgöra detta är den så kallade ferritin, transferrin och transferrinmättnad kan också bestämmas.

Bestämningen av den gravida kvinnans blodgrupp spelar också en viktig roll vid förebyggande medicinska kontroller under graviditeten, eftersom det under vissa omständigheter kan uppstå problem på grund av moderns blodgrupp. Som en del av de förebyggande medicinska kontrollerna utförs också en standardundersökning för viral typ B Levern inflammation (hepatit B) hos modern, eftersom detta också kan smitta barnet. Det är också tillrådligt att ha en HIV-test göras senast då, men helst före graviditeten.

Ytterligare tester för patogener som kan orsaka problem under graviditeten utförs antingen rutinmässigt eller när man misstänker infektion. Detta innebär att testa för antikroppar i moderns blod. Regelbundna förebyggande undersökningar inkluderar till exempel testning av immunitet mot röda hund virus.

För särskilda frågor kan blod också tas från navelsträng. I det här fallet navelsträng punkteras genom huden på den gravida kvinnan under ultraljud kontrollera. Blodet som erhållits från det ofödda barnet kan sedan undersökas med avseende på förändringar i kromosomer (i Downs syndrom och andra genetiska störningar), för antikroppar vid misstänkt infektion eller för misstänkt anemi hos barnet.

Lyckligtvis är denna procedur sällan nödvändig. I framtiden kommer moderns blodprov troligen också att bli viktigare när det gäller att upptäcka genetiska störningar hos barnet. För närvarande kräver detta ofta komplexa och komplikationsbenägna undersökningar: Genom att testa moderns blod ensamma kan motsvarande kostsamma metoder undvikas.