Villkor

Webbplatsens ansvarsfriskrivning

Informationen som tillhandahålls av oss på denna webbplats ("Webbplats") är endast av allmän information. All information på sajten tillhandahålls i god tro, men vi ger ingen garanti av något slag, uttryckt eller underförstått, angående riktigheten, adekvat, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av någon information på webbplatsen.

Under inga omständigheter ska vi ha något ansvar gentemot dig för förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av webbplatsen eller beroende av någon information som tillhandahålls på webbplatsen. Din användning av webbplatsen och ditt beroende av all information på webbplatsen sker enbart på din egen risk.

Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser eller innehåll som tillhör eller kommer från tredje part eller länkar till webbplatser och funktioner. Sådana externa länkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för riktighet, adekvat, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet av oss.

Vi garanterar inte, stöder, garanterar eller tar ansvar för riktigheten eller tillförlitligheten för information som erbjuds av tredjepartswebbplatser som är länkade via webbplatsen eller någon webbplats eller funktion länkad i någon banner eller annan reklam. Vi kommer inte att vara part i eller på något sätt vara ansvariga för att övervaka någon transaktion mellan dig och tredjepartsleverantörer av produkter eller tjänster.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen kan inte och innehåller inte medicinsk rådgivning. Informationen tillhandahålls endast för allmänna informations- och utbildningsändamål och ersätter inte professionell medicinsk rådgivning. Följaktligen, innan du vidtar åtgärder baserade på sådan information, uppmuntrar vi dig att rådgöra med lämpliga yrkesverksamma. Vi tillhandahåller ingen form av medicinsk rådgivning.

Innehåll som publiceras på webbplatsen är avsett att användas och får endast användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du fattar ett beslut baserat på dina egna personliga förhållanden. Du bör ta oberoende medicinsk rådgivning från en professionell eller oberoende forskning och verifiera all information som du hittar på vår webbplats och vill lita på.

Användningen av eller beroende av någon information som finns på denna webbplats sker enbart på egen risk.

Ansvarsfriskrivning från dotterbolag

Webbplatsen kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser, och vi kan få en affiliate-provision för alla inköp eller åtgärder som du gör på affiliate-webbplatserna med sådana länkar.

Ansvarsfriskrivning för fel och utelämnanden

Även om vi har gjort allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats har erhållits från tillförlitliga källor, är webbplatsen inte ansvarig för några fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhållits från användningen av denna information. All information på denna webbplats tillhandahålls "som den är", utan garanti för fullständighet, noggrannhet, aktualitet eller för de resultat som erhållits från användningen av denna information, och utan garanti av något slag, uttryckt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till garantier för prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte.

Under inga omständigheter kommer webbplatsen, dess närstående partnerskap eller företag eller deras partners, agenter eller anställda att vara ansvariga gentemot dig eller någon annan för något beslut som fattas eller åtgärder som vidtas i förlängning av informationen på denna webbplats eller för några följder, speciella eller liknande skador, även om de rekommenderas om sådana skador.

Frivilliga författares bidrag Ansvarsfriskrivningar

Denna webbplats kan innehålla innehåll från frilansförfattare och alla åsikter eller åsikter som uttrycks i sådana inlägg är personliga och representerar inte webbplatsens ägare eller någon av dess personal eller dotterbolag såvida det inte uttryckligen anges.

Ansvarsfriskrivning för logotyper och varumärken

Alla logotyper och varumärken från tredje part som hänvisas till på webbplatsen är varumärken och logotyper som tillhör respektive ägare. Varje införande av sådana varumärken eller logotyper innebär inte eller utgör inget godkännande, godkännande eller sponsring av webbplatsen.

Kontakt information

Om du har feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support eller andra frågor, använd kontaktformuläret för att nå oss.